WAT DIT PRIVACYBELEID BETREFT


ShelterBox BeLux doet er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen en transparant te zijn over welke informatie we bewaren.

 

Door een beter begrip van onze achterban te krijgen via hun persoonlijke gegevens, kunnen we efficiënter fondsenwerven, wat ons uiteindelijk helpt ervoor te zorgen dat geen familie zonder onderdak blijft. We hebben dit beleid verbeterd, zodat transparantie de kern vormt van wat we doen, vooral rond ons beleid inzake profilering en welvaartsscreening.

 

Het doel van dit beleid is om u een duidelijke uitleg te geven over hoe ShelterBox BeLux de persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt die u ons verstrekt en die we verzamelen, hetzij online, via telefoon, e-mail, in brieven of in enige andere correspondentie of via derden.

 

We zorgen ervoor dat we uw informatie gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie.

Dit beleid legt uit:

 • Welke informatie ShelterBox over u kan verzamelen;
 • Hoe we die informatie zullen gebruiken;
 • Of we uw gegevens aan iemand anders bekendmaken;
 • Welke uw keuzemogelijkheden zijn met betrekking tot de informatie die u ons verstrekt; en
 • Hoe we cookies gebruiken om diensten te verlenen of om het gebruik van onze websites te verbeteren.

Onze gegevens:

ShelterBox BeLux vzw is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht met ondernemingsnummer: 0537.333.973

 

ShelterBox BeLux is een liefdadigheidsorganisatie, onafhankelijk van Rotary International en de Rotary Foundation.

CONTACT MET ONS OPNEMEN


Als u een vraag wilt stellen over gegevensbescherming, de informatie die we over u hebben, wilt bijwerken, wilt opvragen of u wilt afzien van het ontvangen van marketingcommunicatie of de manier wilt wijzigen waarop we uw informatie verwerken, kunt u ons dat op de volgende manieren laten weten:

 

E-mail: [email protected]

Post: Supporter Care, ShelterBox BeLux, Molenstraat 92, B-3271 Scherpenheuvel-Zichem

U kunt deze gegevens ook gebruiken als u een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen tot de informatie die we over u hebben (zie het gedeelte ‘Uw rechten’ aan het einde van dit document).

 

Neem contact met ons op via de vermelde kanalen als u zich zorgen maakt over hoe uw persoonlijke gegevens zijn gebruikt.

 

Als u een klacht wilt indienen of meer informatie wilt over ons klachtenproces, stuur dan een e-mail naar [email protected].

 

Als alternatief kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zonder uw klacht eerst naar ons te verwijzen. Kijk hier voor meer informatie.

1. INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN


Persoonlijke informatie wordt rechtstreeks van u verzameld wanneer u contact hebt met ShelterBox, bijvoorbeeld door een donatie te doen, een e-mail te verzenden te of te ontvangen, een aanvraag te doen, onze websites te bezoeken, een functie bij ons aan te vragen, deel te nemen aan een evenement of presentatie of bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Informatie kan persoonlijk worden verzameld, via telefoon, via onze websites, sociale media of van iets dat u ons hebt gepost. Sommige informatie is van vitaal belang om een ​​donatie te kunnen verwerken en is wettelijk verplicht, andere informatie zal worden gebruikt om ervoor te zorgen dat we op de juiste manier met u communiceren.

 

De informatie die we bewaren bevat uw naam, post- en e-mailadressen, uw telefoonnummer en kan informatie bevatten zoals uw geboortedatum en uw bankgegevens als u ons financieel steunt, bijvoorbeeld via een regelmatige maandelijkse donatie. We kunnen af ​​en toe ook informatie over u onderzoeken uit andere bronnen (inclusief openbare bronnen). Dit wordt uitgelegd in het gedeelte ‘Hoe we uw informatie kunnen gebruiken’, hieronder.

 

Onze wettelijke basis om contact met u op te nemen en uw persoonlijke gegevens te gebruiken

Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, zullen we ervoor zorgen dat dit alleen gebeurt in overeenstemming met een van de wettelijke gronden waarover we beschikken onder de wet op de gegevensbescherming.

 

Een hiervan is deze waarin we uw specifieke toestemming hebben verkregen om uw informatie te gebruiken voor een eerder vermeld doel, zoals om u mailings te sturen of om u op uw verzoek een product, dienst of informatie te verstrekken.

 

Een andere is waar we wettelijk verplicht zijn om informatie over u te gebruiken of bekend te maken, bijvoorbeeld wanneer we daartoe door een rechtbank of een regelgevende instantie worden bevolen. Of indien we wettelijk verplicht zijn om donortransactiegegevens te bewaren voor boekhoudkundige / fiscale doeleinden.

 

 

 

In bepaalde gevallen kunnen we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken waar dit nodig is in ons legitiem belang als goed doel, waaronder:

 

 • Het versturen van direct marketingmateriaal naar supporters per post of door telefonisch contact op te nemen met hen voor fondsenwervende doeleinden (onder voorbehoud van controle met telefoonvoorkeuren en eventuele bestaande marketingvoorkeuren).
 • Onderzoek uitvoeren om beter te begrijpen wie onze supporters zijn om ons beter te richten op onze fondsenwerving en ervoor te zorgen dat de middelen op de meest kosteneffectieve manier worden gebruikt.
 • Het controleren met wie we omgaan om ons goede doel te beschermen tegen fraude, het witwassen van geld en andere risico’s;
 • Om onze donordatabase en -systemen te onderhouden en te beheren voor audits en om ervoor te zorgen dat we op de door u gewenste manier met u communiceren.

 

In alle gevallen worden uw rechten als individu zorgvuldig beschouwd en zorgen we ervoor dat we persoonlijke informatie alleen gebruiken op een manier of voor een doel dat u redelijkerwijs zou verwachten in overeenstemming met dit beleid en dat we geen inbreuk plegen op uw privacy of eerder uitgesproken marketingvoorkeuren. We wegen altijd zorgvuldig onze legitieme belangen af ​​tegen uw rechten als individu, om de best mogelijke uitkomst te garanderen voor de gezinnen die onze steun nodig hebben.

 

Marketing materialen

We willen ervoor zorgen dat u het niveau van informatie over ShelterBox ontvangt dat geschikt is voor u, en zullen ervoor zorgen dat we uw communicatievoorkeuren respecteren.

E-mail / tekstmarketing

Als u actief uw toestemming aan ons verstrekt, samen met uw e-mailadres en / of mobiele telefoonnummer, kunnen we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden via e-mail of sms. Door u te abonneren op e-mails van ShelterBox BeLux of u aan te melden voor e-mailcommunicatie van ShelterBox BeLux, verleent u ons het recht om uw e-mailadres te gebruiken voor zowel e-mail marketingdoeleinden als advertentie targeting.

Post / telefonische marketing

Als u ons uw postadres of telefoonnummer hebt verstrekt, kunnen we u direct post sturen of u over ons werk bellen, tenzij u ons hebt verteld dat u dergelijke informatie liever niet op deze manier zou willen ontvangen. We controleren ook actief telefoonnummers met de telefoonvoorkeuren. We zullen alleen naar u bellen als uw telefoonnummer niet op de Bel-me-niet-meer-lijst wordt vermeld of als u ons specifiek hebt verteld dat u geen bezwaar hebt tegen dergelijke oproepen en toestemming hebt gegeven om ze te ontvangen.

We schrijven alleen naar uw postadres als u uw adres hebt opgegeven en u niet hebt afgemeld voor het ontvangen van berichten of als we oordelen dat het in uw gerechtvaardigde belang is om u te schrijven, bijvoorbeeld om een ​​ontvangstbewijs voor uw donatie te verstrekken. U kunt op elk gewenst moment uw voorkeuren bijwerken en ervoor kiezen om geen communicatie op uw postadres te ontvangen, zie contact met ons opnemen hierboven.

Uw keuze

Het is altijd uw keuze of u informatie wilt ontvangen over ons werk, hoe we geld inzamelen en hoe u kunt bijdragen. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manieren gebruiken, geef dan uw voorkeuren aan, zie contact met ons opnemen hierboven.

U kunt ons op elk gewenst moment laten weten of u de manier waarop we deze informatie met u delen wilt wijzigen of helemaal wilt stoppen. Gebruik gewoon de details die we hebben verstrekt in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ om ons uw voorkeuren te laten weten. Als u onze e-nieuwsbrieven ontvangt, kunt u ook de afmeldlink gebruiken in de e-mails die we verzenden.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden als u hebt aangegeven dat u voor dergelijke doeleinden niet door ons gecontacteerd wilt worden. We bewaren uw gegevens echter op een afmeldlijst om te voorkomen dat we contact met u blijven opnemen.

 

Hoe we uw informatie kunnen gebruiken als u een supporter bent die marketingmateriaal ontvangt of donaties doet

We kunnen uw informatie gebruiken voor administratieve doeleinden.

Wanneer u een donatie of andere betaling aan ShelterBox BeLux uitvoert, zullen wij uw betalings- en contactgegevens, betalingsbedrag, datum en tijdstip van betaling gebruiken; om die betaling te verwerken en eventuele administratieve vervolgacties uit te voeren (bijvoorbeeld een ontvangstbewijs verzenden).

 

Reageren op vragen

Gesprekken met u zijn belangrijk voor ons. Als u contact met ons opneemt met een vraag, opmerking, compliment of klacht, zullen we deze correspondentie en alle bijbehorende documenten bijhouden zodat we de informatie beschikbaar hebben in het geval van een follow-up, geschil of onderzoek, zodat we zo nuttig mogelijk kunnen zijn om u snel en efficiënt alle informatie te verstrekken waarnaar u op zoek bent.

 

U op de hoogte stellen van wijzigingen in het beleid

Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons beleid die op u van invloed kunnen zijn, zullen we uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

 

 

 

Informatie aanvragen als u onze evenementen bijwoont

Als u deelneemt aan een evenement dat we hebben georganiseerd, kunnen we u om informatie vragen om ervoor te zorgen dat we het evenement veilig en efficiënt kunnen beheren. We kunnen u ook vragen om details over eventuele toegankelijkheidsbehoeften die u heeft, zodat we ervoor kunnen zorgen dat ons evenement inclusief is (in overeenstemming met het Decreet betreffende de inclusie van personen met een handicap).

 

Als u deelneemt aan een evenement georganiseerd door een externe partij of een donatie doet via een processor zoals de Koning Boudewijn Stichting, dan kunnen uw gegevens door de processor aan ons worden doorgegeven. We zullen deze dan alleen voor marketingdoeleinden gebruiken als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

 

We kunnen uw informatie gebruiken om u uit te nodigen om op nieuwe manieren bij ons betrokken te raken, fondsen te werven en onze achterban te laten groeien.

 

Gericht op onze communicatie en onderzoek naar onze supporters

We doen er alles aan om uw donaties op een verstandige manier te besteden, en dat betekent dat we zo geïnformeerd en doelgericht mogelijk zijn met onze beslissingen. We willen de meest effectieve berichten op de meest efficiënte manier verzenden. Om dit te doen, kunnen we de volgende activiteiten uitvoeren:

 

E-mail of sms-marketing

Als u ervoor hebt gekozen om e-mailupdates van ons te ontvangen, nemen we van tijd tot tijd contact met u op om informatie met u te delen over waar we werken, wie u helpt en hoe u kunt bijdragen. Als u van gedachten verandert en onze marketing-e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u op elk gewenst moment op de link ‘Afmelden’ aan het einde van onze marketing-e-mails klikken. U kunt ook contact opnemen met ons Supporter Care-team op [email protected].

We zullen u geen marketingberichten sturen via sms.

 

Analyseren hoe e-mails worden geopend en gelezen

We volgen e-mails die we u hebben gestuurd op om te zien welke berichten de hoogste responspercentages hebben en of er berichten zijn die resoneren met bepaalde groepen mensen. We doen dit door vast te leggen of e-mails die we verzenden zijn geopend, verwijderd en gebruikt (bijvoorbeeld door op links in de e-mails te klikken). Hoewel we deze informatie alleen gebruiken om naar algemene patronen te kijken, is het nog steeds persoonlijke informatie omdat deze is gekoppeld aan uw e-mailadres.

 

 

 

Segmentatie

Hier analyseren we informatie zoals postcodes van supporters en of er regelmatig donaties zijn gegeven. Dit helpt ons om de juiste communicatie aan u te richten en uw ervaring als ShelterBox-supporter te verbeteren. Als we bijvoorbeeld zien dat u ooit enkel hebt gedoneerd tijdens een grote ramp, kunnen we ervoor opteren u in de toekomst alleen te contacteren in het geval van een andere grote ramp, in plaats van u op te nemen in updates over andere aspecten van ons werk.

 

Digitaal adverteren

Wanneer u hebt ingestemd om e-mailcommunicatie van ons te ontvangen, kunnen wij uw e-mailadres in een gecodeerd formaat verstrekken aan:

 

sociale media bedrijven, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube, of

digitale advertentienetwerken die diensten aan ons leveren door onze advertenties aan u weer te geven op die sociale mediaplatforms en andere websites, en door doelgroepen te identificeren met interesses die vergelijkbaar zijn met de uwe.

U kunt zich afmelden voor uw gegevens die worden gebruikt om advertenties aan u weer te geven door contact op te nemen met ons Supporter Care-team op [email protected]. Dit belet echter niet dat onze advertenties op willekeurige basis aan u worden getoond of op basis van cookiegegevens.

 

Analyseren van ons supportersbestand om verschillende communicaties te sturen naar mensen die mogelijk hogere bedragen geven of die op verschillende / andere manieren doneren

 

We doen onderzoek om te trachten mensen te identificeren die hogere bedragen kunnen geven of die op andere manieren doneren, bijvoorbeeld door een geschenk in een testament achter te laten. Het grootste deel van dat onderzoek wordt intern uitgevoerd, maar we kunnen ook gebruik maken van onderzoek door externe organisaties. Of het nu in eigen huis gebeurt of met behulp van vertrouwde derde partijen, ons doel is om met u op de meest interessante, relevante en effectieve manier te communiceren.

 

 

 

Voorbeelden van bronnen die we kunnen gebruiken:

 

 • Openbare registers en aggregators die informatie uit dezelfde bronnen verzamelen
 • Abonnementsdiensten
 • Openbare archieven van andere liefdadigheidsinstellingen of organisaties die u mogelijk steunt
 • Professionele registers, berichten op professionele netwerksites zoals LinkedIn en bedrijfswebsites en jaarverslagen
 • Artikelen over u in kranten of tijdschriften
 • Resultaten van internetzoekmachines

 

Andere gelijkstemmende mensen vinden die graag van ons willen horen

We kunnen de e-mailadressen die u ons heeft gegeven gebruiken om meer mensen zoals u te vinden, zodat we ons supportersbestand kunnen laten groeien via onze online kanalen. We kunnen hiervoor diensten van derden gebruiken die u waarschijnlijk kent, waaronder Google, Facebook en Twitter.

 

We kunnen ook openbaar beschikbare informatie over u gebruiken om andere gelijkgestemde mensen te vinden die mogelijk geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van ShelterBox BeLux. Deze bronnen bieden brede demografische informatie op basis van waar u woont, bijvoorbeeld geografische locatie, type huishouden, mediaconsumptie, waarschijnlijke interesses en hobby’s. Als we deze gemeenschappelijke belangen begrijpen, kunnen we onze middelen efficiënter investeren om mensen te bereiken die geïnteresseerd zijn in ondersteuning van ons werk.

 

Wanneer kunnen we informatie aan uw dossier toevoegen die u ons misschien niet rechtstreeks hebt verstrekt?

We kunnen ook informatie toevoegen of uw gegevens bij ons bijwerken, vanuit openbaar beschikbare bronnen. Dit kan adres gerelateerde informatie, informatie uit overlijdensregisters, leeftijd of de informatie zijn die wordt vermeld in de sectie hierboven ‘Onze communicatie richten en onze achterban onderzoeken’. We gebruiken deze informatie om onze communicatie met u aan te passen en u meer gepaste informatie te sturen en zo efficiënt mogelijk te zijn. Als u bijvoorbeeld bent verhuisd maar het ons vergeten te melden bent, kunnen we deze informatie toevoegen van externe openbare bronnen om te voorkomen dat mailings naar het verkeerde adres worden verzonden.

 

Deze activiteiten vormen een essentieel onderdeel van het ondersteunen van onze werkzaamheden. U kunt meer informatie over deze activiteiten opvragen of uw voorkeuren wijzigen door de informatie in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ aan het begin van dit document te gebruiken.

 

 

 

We kunnen uw informatie gebruiken om de wet te handhaven en na te leven

Zoals bij alle goede doelen, zorgen we ervoor dat onze activiteiten voldoen aan de wet. Daarom moeten we mogelijk uw persoonlijke informatie delen of gebruiken als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in reactie op een bevel of gerechtelijk bevel) en we kunnen informatie uit andere bronnen gebruiken voor fraudepreventie, om bijvoorbeeld te voldoen aan de voorschriften rond het witwassen van geld of om de rechten, eigendommen of veiligheid van mensen te beschermen.

 

Uw bank- en creditcardgegevens

Als u uw creditcard of betaalpas gebruikt om aan ons te doneren, of voor een registratie online of telefonisch betaalt, zullen wij ervoor zorgen dat dit veilig en in overeenstemming is met de Standaard voor gegevensbeveiliging van betaalkaarten. U kunt meer informatie over PCI DSS hier vinden – https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/index.php

 

Na het voltooien van uw transactie slaan we helemaal geen creditcard- of betaalpasgegevens op. Alle kaartgegevens en validatiecodes worden veilig vernietigd zodra de betaling of donatie is verwerkt. Alleen personeel dat bevoegd en getraind is om betalingen te verwerken, kan uw kaartgegevens zien.

 

Als we een e-mail ontvangen met eventuele creditcard- of betaalpasgegevens, wordt deze onmiddellijk verwijderd, wordt er geen betaling uitgevoerd en ontvangt u hierover een melding.

 

Hoe we sociale media gebruiken

We hebben een aantal sociale mediapagina’s (waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube). Dit beleid behandelt hoe we alle gegevens die op die pagina’s zijn verzameld, zullen gebruiken. Het dekt niet af hoe de aanbieders van sociale media websites uw informatie zullen gebruiken. Zorg ervoor dat u het privacybeleid van de sociale media-websites leest voordat u gegevens deelt en gebruik de privacy-instellingen en rapportagemechanismen om te bepalen hoe uw gegevens worden gebruikt.

2. HOE WE UW INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN ALS U EEN ROL AANVRAAGT BIJ SHELTERBOX BELUX


Uw CV, motivatiebrief en sollicitatieformulier voor elke functie bij ShelterBox BeLux worden tijdens het wervingsproces gebruikt om geschikte kandidaten voor te bereiden die worden uitgenodigd om door te gaan naar de interviewfase en om de uiteindelijke kandidaat te selecteren aan wie de rol wordt aangeboden.

 

We kunnen sollicitatieplatforms gebruiken van derden gebruiken om sollicitaties voor functies bij ShelterBox BeLux te publiceren en ontvangen. Wanneer u via deze portals solliciteert, zijn de privacygegevens van deze organisatie voor u beschikbaar. We werken alleen op deze manier samen met andere organisaties als we ervan overtuigd zijn dat zij uw informatie veilig zullen bewaren en alleen op dezelfde wettelijke manier zullen gebruiken als wij.

 

Tijdens het wervingsproces zullen we enkele controles uitvoeren op uw identiteit, uw recht om in België te werken, uw geschiktheid om met kwetsbare mensen te werken en uw vroegere werkreferenties.

 

Als uw aanvraag succesvol is, maakt deze informatie deel uit van uw personeelsdossier.

 

We verwijderen de persoonlijke gegevens van niet-succesvolle sollicitaties zes maanden na het einde van het sollicitatieproces voor het geval er vervolgvragen zijn over het proces, tenzij een kandidaat verzoekt dat we hun gegevens langer bewaren. Na deze zes maanden worden alle details verwijderd uit onze eigen administratie en van het externe wervingsplatform. Statistische informatie zoals etniciteit, seksualiteit en handicap wordt bewaard om ervoor te zorgen dat onze wervingsprocessen inclusief en niet discriminerend zijn, maar dit is volledig geanonimiseerd.

 

Als we wettelijk verplicht zijn om uw informatie te delen (bijvoorbeeld als reactie op een bevel of gerechtelijk bevel), zullen we dat doen.

 

Alle werknemersinformatie wordt veilig bewaard en alleen als we een legitiem belang hebben om deze te bewaren (bijvoorbeeld salarisvereisten). Deze informatie wordt intern en veilig opgeslagen via een extern HRIS-platform (CIPHR). Alle standaard werknemersrecords worden na zes jaar verwijderd.

3. HOE WE UW INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN ALS U ONZE WEBSITE HEBT BEZOCHT


Cookies en IP-adres

We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief waar beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over browse-acties en patronen, en identificeert geen enkele persoon.

 

We loggen het IP-adres van de computer die u gebruikt om onze servers te beschermen tegen misbruik en schadelijke activiteiten. De logboeken worden elke 60 dagen verwijderd. Andere informatie wordt gebruikt om de prestaties van de website te meten, de hoeveelheid verkeer die de site ontvangt, hoe gebruikers op de site navigeren en wat voor soort gebruikers de site aantrekt. Dit zijn statistische gegevens die ons helpen bij het identificeren van acties en patronen, en niet bij het identificeren van een individu.

 

Wanneer u onze website bezoekt, worden sommige cookies op uw computer opgeslagen, bijvoorbeeld als u een bepaalde taalinstelling hebt gekozen of een gebruikersaccount hebt aangemaakt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden geplaatst door sommige websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om de prestaties van een website te verbeteren, verschillende opties op te slaan en website-eigenaren informatie te geven over hoe de site wordt gebruikt.

 

Cookies stellen ons in staat om:

 

 • onze doelgroepgrootte en gebruikspatroon in te schatten.
 • informatie over uw voorkeuren op te slaan en ons zo toestaan ​​onze site aan te passen aan uw individuele interesses; en
 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

We gebruiken cookies om uw ervaring met onze de website te verbeteren, om de prestaties te verbeteren, om te identificeren hoe de website wordt gebruikt en waar we verbeteringen kunnen aanbrengen en om te controleren hoe onze advertenties presteren. Sommige van onze cookies zijn van vitaal belang voor een effectieve werking van de website en andere zijn optioneel, maar kunnen de bruikbaarheid of prestaties van de website verminderen.

 

U kunt uw cookies uitschakelen zodat we geen toegang hebben tot die informatie. Als u deze instelling echter selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van de website.

 

 

 

Analytics

We gebruiken Hotjar, een service die het online gedrag van bezoekers van onze website analyseert.

Het maakt gebruik van een combinatie van analysehulpmiddelen en feedbackhulpmiddelen waarmee Hotjar en ShelterBox kunnen meten en observeren wat u op onze site doet en horen wat u te zeggen hebt. Deze site gebruikt een trackingcode die contact maakt met de servers van Hotjar en een script levert voor de computer of het apparaat dat toegang heeft tot onze website. Het script legt niet-persoonlijke informatie vast, waaronder standaard internetloginformatie en details van uw gedragspatronen op de site. Deze informatie wordt vervolgens naar de servers van Hotjar verzonden voor verwerking. Wanneer u gegevens verzamelt met Recordings, heeft Hotjar ook verschillende geautomatiseerde onderdrukkingsfuncties en worden gegevens onderdrukt in uw browser, wat betekent dat persoonlijk identificeerbare informatie onze servers nooit bereikt en uw sessie privé houdt.

 

We gebruiken deze tool om u een betere ervaring te bieden, voorkeuren te identificeren, technische problemen te diagnosticeren, trends te analyseren en in het algemeen om de website te verbeteren. U kunt zich hier afmelden voor Hotjar.

 

Andere informatie die mogelijk wordt verzameld

 • informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op onze site www.shelterboxbelux.org. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt;
 • als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bewaren; en
 • details van uw bezoeken aan onze site en de bronnen waartoe u toegang hebt

4. MET WIE SHELTERBOX PERSOONLIJKE INFORMATIE DEELT EN WAAROM


We beloven alle redelijke inspanningen te leveren om uw gegevens veilig te houden en zullen deze alleen delen met leveranciers of professionele agenten die namens ons werken, bijvoorbeeld professionele fondsenwervende organisaties of gespecialiseerde printproductiebureaus die ons fondsenwervings- of marketingmateriaal sturen, of telefoonbureaus die fondsenwervingoproepen namens ons te organiseren. We selecteren deze partners zorgvuldig en zullen alleen informatie met hen delen als we ervan overtuigd zijn dat ze deze zullen beschermen, en we hebben een contract met hen dat dit verzekert.

 

We zullen uw gegevens nooit delen met andere organisaties om voor hun eigen doeleinden te gebruiken, behalve waar we wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor auditdoeleinden. ShelterBox BeLux zal onder geen enkele omstandigheid uw persoonlijke gegevens delen of verkopen aan derden voor marketingdoeleinden en u zult geen aanbiedingen ontvangen van andere bedrijven of organisaties als u uw gegevens aan ons verstrekt.

 

Bepaalde externe organisaties verzamelen informatie namens ons en voor eigen gebruik. We kunnen uw persoonlijke gegevens van andere organisaties ontvangen voor onze marketingdoeleinden. Deze organisaties hebben hun eigen gegevensbeschermings- en privacybeleid en we raden u aan u hiervan bewust te maken voordat u zich aanmeldt.

 

We kunnen ook andere bedrijven gebruiken om diensten aan te bieden en uw persoonlijke informatie namens ons te verwerken, waaronder het bezorgen of ontvangen van post, telefoneren naar onze supporters, e-mails verzenden, sms-berichten verzenden, creditcardbetalingen verwerken en onze supportergegevens analyseren om u de meest geschikte communicatie te kunnen bezorgen. In sommige gevallen kunnen onze leveranciers software gebruiken die openbaar beschikbare informatie analyseert (zoals hierboven beschreven) om een ​​beeld over u op te bouwen op basis van de factoren die zijn uiteengezet in het gedeelte ‘Onze communicatie richten en onze supporters onderzoeken’.

5. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE BUITEN DE EU


ShelterBox BeLux is zich ervan bewust dat landen buiten de Europese Unie verschillende benaderingen van gegevensprivacywetten hebben en dat handhaving mogelijk niet zo robuust is als binnen de grenzen van Europa.

 

Als u bij ShelterBox hebt gesolliciteerd voor een rol met een internationale component en waarvoor u in het buitenland moet werken of nauw moet samenwerken met teams buiten België, dan worden uw persoonlijke gegevens overgedragen aan die landen zodat u uw rol kunt uitvoeren en de organisatie ondersteuning kunt bieden.

 

De overdracht van uw informatie is onderworpen aan EU-modelcontractbepalingen waarin wordt uiteengezet hoe de organisatie buiten de EU uw privacyrechten moet beschermen door zich te houden aan de Europese normen voor gegevensbescherming.

6. INFORMATIEOPSLAG EN VEILIGHEID


Wanneer u ons uw gegevens verstrekt, stemt u ermee in dat wij uw gegevens opnemen in onze beveiligde database. We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om u de gevraagde informatie of services te bieden, om uw relatie met ons en uw contactvoorkeuren te beheren, om te voldoen aan de wet en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om ervoor te zorgen dat we niet communiceren met mensen die niet langer van ons willen horen.

 

We nemen de zorg voor uw informatie ernstig en beschermen uw persoonlijke informatie op verschillende manieren, waaronder beveiligde servers, firewalls en SSL-codering. We volgen de PCI-vereisten (Security Card Industry) bij het verwerken van creditcardbetalingen. We hanteren een beleid van beperkte, wachtwoord gecontroleerde toegang tot al uw informatie die op onze systemen is opgeslagen.

 

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we dat niet steeds garanderen. De veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden en elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

7. KINDERINFORMATIE


Hoewel we niet actief informatie verzamelen van kinderen (jonger dan 16 jaar) in België, waarderen we dat onze supporters van alle leeftijden zijn en dat veel geweldige jonge mensen besluiten ons werk te ondersteunen en fondsen te werven om gezinnen te helpen die getroffen zijn door een ramp. Alle ShelterBox BeLux-evenementen hebben duidelijke regels over het al dan niet deelnemen van kinderen, en het verzamelen van informatie zal worden beheerd in overeenstemming met elk individueel evenement, met passende veiligheidsmaatregelen.

 

We kunnen contactgegevens van kinderen opslaan in het geval dat ze donor of fondsenwerver zijn, maar we zullen ervoor zorgen dat dit contact onder geen enkele omstandigheid gemarkeerd wordt als contact. Een persoonlijke onderdrukking wordt toegepast op het record van ieder kind is om ervoor te zorgen dat ermee geen contact kan worden gemaakt.

8. UW RECHTEN


U hebt verschillende rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u hebben – deze worden hieronder in meer detail uiteengezet. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen, kunt u dit doen door contact op te nemen met ShelterBox met behulp van de contactgegevens in het gedeelte ‘Contact’.

 

Toegang tot uw persoonlijke informatie: u hebt het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonlijke informatie die we over u hebben, samen met informatie over welke persoonlijke informatie we gebruiken, waarom we deze gebruiken, met wie we deze delen, hoe lang we deze bewaren en of deze is gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. U kunt gratis om toegang vragen. Dien alle verzoeken om toegang schriftelijk in en verstrek ons ​​bewijs van uw identiteit. Houd er rekening mee dat als u vraagt ​​om het materiaal elektronisch te verzenden, maar liever onze beveiligde bestandsoverdracht niet gebruikt, ShelterBox BeLux niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het beveiligingsrisico door uw informatie te versturen over het internet.

 

Recht om bezwaar te maken: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we terugvallen op een legitiem belang (of dat van een derde) en er is iets is in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking . U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op voor meer informatie over uw bezwaar.

 

Toestemming: als u ons uw toestemming hebt gegeven om persoonlijke informatie te gebruiken (bijvoorbeeld voor marketing), kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

Rectificatie: u kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te wijzigen of aan te vullen.

 

Wissen: u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer het niet langer nodig is om deze te gebruiken, wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken of wanneer we geen wettelijke basis hebben om deze te bewaren.

 

Draagbaarheid: u kunt ons vragen om u of een derde partij persoonlijke gegevens te verstrekken die we over u hebben.

 

Beperking: u kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die we over u gebruiken te beperken waar u hebt gevraagd om verwijdering ervan of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik ervan.

9. VOOR MEER INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING


Meer informatie over uw gegevensbeschermingsrechten vindt u hier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming vindt u hier: Wet bescherming persoonsgegevens