Emergency disaster Relief


Op dit moment zijn meer dan 88 miljoen mensen over de hele wereld dakloos ten gevolge van natuurrampen en conflicten. We werken eraan om dat te veranderen.

Door noodopvang en hulpmiddelen te bieden aan families, door rampen van hun huis beroofd, proberen we wanhoop om te buigen naar hoop.

We zijn ongeduldig om een wereld te zien waar geen enkele familie achterblijft zonder onderdak.

De Warmste Week


 

 

 

Ook ShelterBox BeLux is een geregistreerd goed doel.

De Warmste Week loopt van 18 tot en met 24 december 2019.

Net als vorig jaar kies je zelf welk goed doel je wil steunen met De Warmste Week.

De Koning Boudewijnstichting staat in voor de goedkeuring van de voorgestelde goede doelen. Zij gaat na of aan de drie vermelde criteria is voldaan. De Koning Boudewijnstichting staat in voor de ontvangst van de opbrengst en voor de uitbetaling van de gestorte gelden ten voordele van de aanvaarde goede doelen.

 

Je wil een actie organiseren voor ShelterBox BeLux?

Je organiseert een actie met de intentie om geld in te zamelen voor ShelterBox BeLux. De opbrengst van je actie stort je integraal naar de Koning Boudewijnstichting. Zij zorgen vervolgens dat jouw opbrengst integraal aan ShelterBox BeLux wordt overgemaakt.

 

Registreer je actie.

Onze Hulp

Essentiële middellen voor beschutting

HELP MEE


PARTNER

Ga samen met je team aan de slag

MEER INFORMATIE


HET TEAM

Wie zit achter Shelterbox Belux

FAQ

Veel gestelde vragen